Obiectivul Nostru

Spitalul Metropolitan București, situat pe Șoseaua Pipera, in Sectorul 2, va raspunde necesarului de sănătate pentru locuitorii Municipiului București, precum și al localitătilor din vecinătate. La concepția lui s-au luat in considerație ultimele realizări internaționale arhitecturale și tehnice din domeniul spitalelor, fiind dotat cu un concept medical complet, modern si performant de imagistică, radiologie intervențională, medicină nucleară și laboratoare biologice de ultimă generație.
Noul Spital Metropolitan al Municipiului Bucuresti dispune de un teren de 10, 6 hectare, dedicat în întregime inovării globale în sănătate.
Căile de acces la obiectivul propus se constituie din străzile existente in imediata vecinătate a obiectivului de investitie – șoseaua Pipera și din străzile propuse prin PUZ Inel Median de circulatie Zona de Nord - Autostrada Urbană (amplasate pe latura de nord a terenului). Infrastructura sa este modernă si inovatoare, atât in abordarea arhitecturală cât și din punctul de vedere al tehnicii medicale.

Obiectivul proiectului:

Obiectivul principal al Spitalului Metropolitan, este de a asigura examinările, diagnosticele, tratamentele pacienților, indiferent de patologiile lor. Cu mai mult de 40 de servicii clinice și medicale-tehnice, Spitalul Metropolitan, îndeplinește nevoile de sănătate ale populației și acoperă toate specialitățile medicale, chirurgicale și obstetrice.

Toate disciplinele medicale corelate la conceptul de tehnologii medicale din acest proiect au ca nucleu abordarea aspectului oncologic. Astfel, laboratorul de Medicină Nucleară asigură condiții de siguranță deplină în timpul efectuării terapiilor cu radiații, incluzând echipamente de ultimă generație și expertiză la cel mai mic detaliu referitor la încadrarea în standardele internationale specifice. Secțiile de Oncologie și Hematologie (spitalizarea de zi) ale Spitalului Metropolitan București au echipamente specializate automatizate care dozează robotic și precis tratamentele de chimioterapie neoadjuvantă pentru radiosensibilizarea celulelor canceroase. De asemenea se oferă posibilitatea de tratament concomitent de radioterapie cu chimioterapie conform protocoalelor internaționale, în regim ambulator. Astfel pacienții beneficiază de un mediu primitor și de îngrijire permanentă pe durata ședintelor de chimioterapie. Departamentul de spitalizare de zi are saloane destinate tratamentului chimioterapic, spațiu alocat personalului dedicat, precum și dotări tehnologice de înaltă performanță.

CONTACT

Trimite-ne un mesaj

Sending

©2024 Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A

Log in with your credentials

Forgot your details?